Trang chủ / Thoả thuận người dùng

Thoả thuận người dùng

Chào mừng bạn đến với creditsms.com, nơi bạn có thể so sánh các khoản vay tại Việt Nam. Vui lòng dành thời gian để xem lại Thỏa thuận người dùng trên trang web của chúng tôi, trong đó nêu rõ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng nền tảng của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. 

Trang web của chúng tôi dùng để làm gì?

Chúng tôi không phải là một tổ chức tài chính và chúng không cho vay. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin có thể giúp bạn lựa chọn sản phẩm vay phù hợp nhất. Trên trang web, bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về các sản phẩm cho vay và các công ty tài chính tại Việt Nam, nhờ đó bạn có thể phân tích các đề nghị và đưa ra quyết định sáng suốt. Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát các trang web này và không kiểm soát nội dung có thể xuất hiện trên chúng. Việc cung cấp các liên kết đến các trang web này không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc khuyến nghị sử dụng các trang web đó. 

Trang web có thể sử dụng trong những điều kiện nào? 

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận người dùng này. Chúng tôi có quyền thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Chúng tôi coi việc bạn sử dụng trang web là chấp nhận các quy tắc của thỏa thuận người dùng, do đó, trong trường hợp không đồng ý, chúng tôi yêu cầu bạn rời khỏi trang web ngay lập tức. 

Các điều kiện nào được áp dụng cho website?

Tất cả các tài liệu trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, đồ họa, ảnh, video, âm thanh và các tài liệu khác, đều được bảo vệ bởi bản quyền. Những tài liệu này không được sao chép, phân phối, truyền hoặc sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân, việc sử dụng thương mại bị cấm. Hơn nữa, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn và thông tin của bên thứ ba, khi bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, cũng như bảo vệ dữ liệu của chính bạn. Ban quản trị trang có quyền hạn chế quyền truy cập đối với những người dùng vi phạm các điều kiện cụ thể này. 

Các mục đích nào không được sử dụng trên website của chúng tôi? 

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích sau: 

  • vi phạm pháp luật và các quy định của Việt Nam; 
  • các hoạt động độc hại đối với trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác; 
  • vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
  • phát tán nội dung tục tĩu hoặc gây khó chịu;
  • tạo hồ sơ giả hoặc sử dụng dữ liệu của người dùng khác; 
  • vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm quyền của người dùng khác. 

Trong trường hợp vi phạm thỏa thuận người dùng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng vào trang web và có thẩm quyền pháp lý, hành pháp hoặc tư pháp. Mọi tranh chấp liên quan đến trang web của chúng tôi phải được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Nếu thương lượng không đi đến giải quyết tranh chấp thì tranh chấp này sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Giới hạn trách nhiệm đối với quản trị trang web là gì? 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin có trong đó. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dùng xác minh độc lập thông tin liên quan đến khoản vay trên các trang web chính thức của các tổ chức tài chính vi mô. Chúng tôi không cung cấp các khoản vay hoặc đảm bảo chất lượng của chúng. Các thắc mắc và khiếu nại nên được chuyển đến các nhà cung cấp bên thứ ba tương ứng. Người dùng chịu trách nhiệm về các quyết định của mình dựa trên thông tin được cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các tài liệu liên quan. 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu nào? 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách này để hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. 

Thông tin liên hệ trang web

Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy trang web của chúng tôi hữu ích và nhiều thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về thỏa thuận người dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang "Liên hệ với chúng tôi".