Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một yếu tố quan trọng của bất kỳ trang web nào, kể cả trang web creditsms.com của chúng tôi. Chính sách xác định thông tin nào được thu thập từ người dùng, cách sử dụng thông tin đó cũng như cách thông tin được bảo vệ và lưu trữ. Trong chính sách này, chúng tôi sẽ giải thích cách trang web của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ nó khỏi bị truy cập trái phép. 

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin gì?

Trang web của chúng tôi thu thập các thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp khi đăng ký trên trang web hoặc điền vào mẫu phản hồi, chẳng hạn như tên, email, điện thoại, v.v.
  • Thông tin kỹ thuật liên quan đến việc bạn truy cập vào trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, loại thiết bị, v.v.
  • Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu về các trang đã truy cập, số lần nhấp vào liên kết, v.v.

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Nó là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy đọc trong phần có liên quan của trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi nhận được như thế nào? 

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau: 

  • Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi như so sánh các khoản vay tại Việt Nam, xử lý các yêu cầu và phản hồi. 
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và website. 
  • Kiểm soát chất lượng và phân tích sử dụng trang web. 
  • Gửi tài liệu thông tin liên quan đến hoạt động của chúng tôi, nhưng chỉ sau khi được sự đồng ý của bạn. 

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. 

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, cập nhật, xóa và hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình, cũng như quyền đối với tính di động của thông tin đó. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu phản hồi trên trang web. 

Làm cách nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng? 

Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ và thực tiễn bảo mật hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng mã hóa và giao thức SSL để bảo vệ dữ liệu nhận được. 

Thông tin bổ sung về chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang web.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi trên trang web.