Domovská stránka / Uživatelská smlouva

Uživatelská smlouva

Webové stránky www.creditsms.com (dále jen „Webové stránky“) jsou vlastněny a spravovány společností „Creditsms“ (dále jen „Vlastník“). Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat, upravit nebo jinak změnit informace a pravidla na Webových stránkách, včetně jejich vizuální prezentace a obsahu. Vlastník má rovněž právo kdykoli omezit přístup k Webovým stránkám. 

Návštěvník – fyzická osoba, která navštěvuje Webové stránky (www.creditsms.com). 

Návštěvou Webových stránek Návštěvník souhlasí s podmínkami pro cookies, ochranu soukromí a využití Webových stránek. Předpokládá se, že si Návštěvník tyto podmínky přečetl a akceptuje je. 

Ukončete používání Webových stránek, pokud nesouhlasíte s podmínkami nebo obsahem, včetně odkazů na autorská práva, které jsou pro vás nepřijatelné. Spory vzniklé v souvislosti s používáním Webových stránek budou řešeny v souladu s právními předpisy Lotyšské republiky. 

Obsah Webových stránek má informativní charakter. Informace uvedené na Webových stránkách nelze považovat za konkrétní nabídku, produkt nebo službu. 

Webové stránky shromažďují informace o službách poskytovaných jinými právními subjekty. Konkrétní, detailní a vysvětlující odpovědi na dotazy Návštěvníka, například informace o zpožděních v platbách, neuhrazených pohledávkách, kodeksu chování a politice zodpovědného poskytování úvěrů, odhalení poplatků, včetně ročních úrokových sazeb, politice obnovení, kontaktních údajích atd., jsou k dispozici na webových stránkách konkrétního poskytovatele služeb. 

Informace a funkce zahrnuté na Webových stránkách nezaručují a Vlastník nenese žádnou odpovědnost za možné chyby Návštěvníka ani za vhodnost informací na Webových stránkách pro každého Návštěvníka. 

Informace prezentované na Webových stránkách jsou pouze informativní a Vlastník není odpovědný za rozhodnutí nebo akce Návštěvníků provedené na základě informací z Webových stránek. 

Informace na Webových stránkách nejsou individuálně ověřovány a jsou publikovány na základě spolehlivých zdrojů informací. 

Náklady uvedené na Webových stránkách jsou pouze informativní, pokud na Webových stránkách není uvedeno jinak. Doporučujeme ověřit náklady před konkrétní transakcí na webových stránkách konkrétního poskytovatele služeb. 

Vlastník má právo umístit na Webových stránkách odkazy na webové stránky vlastněné nebo spravované jinými fyzickými nebo právními osobami, což může znamenat, že Webové stránky obsahují odkazy tohoto typu, včetně přístupu na webové stránky třetích stran, a mohou nabízet nebo informovat o produktech a službách třetích stran. Za obsah webových stránek třetích stran, včetně obsahu produktů a služeb nabízených třetími stranami, Vlastník nenese odpovědnost a neprovádí jejich kontroly. Webové stránky nejsou zodpovědné za bezpečnost jiných webových stránek. Měli byste si být vědomi toho, že bezpečnostní standardy na těchto stránkách se mohou lišit od standardů Webových stránek. 

Vlastník Webových stránek nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé nebo náhodné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání Webových stránek, ani nezaručuje dostupnost Webových stránek v informační síti. 

Informace zadané v formulářích na Webových stránkách nejsou zveřejňovány třetím stranám, pokud to nevyžadují platné právní předpisy. 

Existující informace na Webových stránkách lze zobrazit a tisknout pouze pro osobní, nekomerční účely. 

Logo, ochranné známky a další autorská díla umístěná na Webových stránkách jsou chráněna autorskými právy podle platných právních předpisů České republiky. Tato autorská práva jsou vlastnictvím Vlastníka nebo jiných fyzických/právních osob. 

Nikdo jiný než „Creditsms“ nemá právo upravovat, měnit informace nacházející se na Webových stránkách. Jakékoli zveřejnění materiálů z Webových stránek nebo jejich jiné použití bez předchozího souhlasu „Creditsms“ je zakázáno. Porušení těchto pravidel může vést k porušení autorských práv a v závislosti na povaze nebo důsledcích porušení může být pachatel postaven před civilní, správní nebo trestní odpovědnost podle právních předpisů České republiky. 

Je zakázáno provádět jakékoli akce, které by mohly ohrozit bezpečnost, stabilitu nebo rychlost systému Webových stránek. 

Vlastník má právo kdykoli zavést další podmínky používání Webových stránek, které nabývají účinnosti ve chvíli, kdy jsou nové podmínky zveřejněny na Webových stránkách. Používání Webových stránek po změnách znamená, že uživatel souhlasí se všemi podmínkami Webových stránek. 

Pravidla uvedená na Webových stránkách se nevztahují na webové stránky jiných fyzických nebo právních osob. 

Pravidelně se seznamujte s pravidly Webových stránek, protože mohou být měněna bez předchozího upozornění. Pokud máte jakékoli dotazy, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu. 

Kontaktovat nás můžete psaním na e-mailovou adresu: info@creditsms.com nebo pomocí kontaktního formuláře.