Hemsida / Användarvillkor

Användarvillkor

Webbplatsen www.creditsms.com ägs och administreras av Creditsms. Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera eller komplettera informationen och reglerna på webbplatsen, inklusive dess visuella presentation och innehåll. Ägaren har också rätten att begränsa fri tillgång till webbplatsen. 

Besökaren – en fysisk person som besöker webbplatsen www.creditsms.com

Genom att besöka webbplatsen samtycker besökaren till Cookies, sekretess- och användarvillkoren. Det anses att besökaren har bekantat sig med dessa villkor och accepterar dem. 

Avsluta användningen av webbplatsen om du har invändningar mot villkoren och inte accepterar dess innehåll, inklusive upphovsrättsreferenser. Tvister som uppstår för besökaren genom användning av webbplatsen ska lösas enligt lagstiftningen i Sverige. 

Webbplatsinnehållet är informativt. Informationen på webbplatsen ska inte betraktas som ett specifikt erbjudande om en produkt eller tjänst. 

Webbplatsen samlar information om tjänster som erbjuds av andra juridiska företag. Specifika, detaljerade förklaringar till frågor som intresserar besökaren (t.ex. anvisningar om försenade betalningar, icke-betalda betalningar, kreditgivningsetik och policy, avgiftsutlägg, inklusive årsräntor, förnyelsepolicy, kontaktinformation etc.), som uppstår vid besök på webbplatsen, finns tillgängliga på tjänsteleverantörens webbplats. 

Informationen på webbplatsen och dess funktioner garanterar inte och ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå hos besökaren, och är inte ansvarig för lämpligheten av informationen på webbplatsen för varje besökare. 

Den information som visas anses vara informativ och ägaren ansvarar inte för de beslut eller åtgärder som besökare vidtar efter att ha besökt webbplatsen och hänvisat till informationen eller rekommendationerna som anges där. 

Informationen på webbplatsen kontrolleras inte separat; den baseras på tillförlitliga informationskällor. 

De kostnader som anges på webbplatsen ges för informativa ändamål, såvida inte annan information anges på webbplatsen. Kostnaderna bör verifieras före en specifik transaktion på tjänsteleverantörens webbplats. 

Ägaren har rätt att placera länkar till webbplatser som ägs eller övervakas av andra fysiska eller juridiska personer på webbplatsen, baserat på vilka webbplatsen kan innehålla sådana externa länkar, inklusive tillgång till tredje parts webbplatser, och kan erbjuda eller informera om tredje parts produkter, tjänster etc. Ägaren tar inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser, inklusive innehållet i deras erbjudna produkter och tjänster. Webbplatsen ansvarar inte för säkerheten på andra webbplatser. Du bör vara medveten om att säkerheten på dessa webbplatser kan skilja sig från webbplatsens. 

Webbplatsägaren tar inget ansvar för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster eller skador (direkta, indirekta) som uppstår från användningen av webbplatsen, samt tar inget ansvar för tillgängligheten av information på internet. 

Information som matas in i formulär på webbplatsen avslöjas inte för tredje part, såvida det inte krävs enligt gällande lagar. 

Webbplatsens information kan endast visas och skrivas ut för personligt, icke-kommersiellt bruk. 

Logotyper, varumärken och andra upphovsrättsliga verk på webbplatsen är upphovsrättsskyddat material, skyddat enligt gällande lagar i Sverige. Dessa upphovsrättsliga material ägs av ägaren eller andra fysiska/juridiska personer. 

Ingen annan än Creditsms har rätt att ändra informationen på webbplatsen. Publicering eller annan användning av material på webbplatsen utan Creditsms förhandsgodkännande är förbjudet. Brott mot reglerna kan leda till upphovsrättsintrång och beroende på överträdelsens art eller konsekvenser kan förövaren hållas ansvarig enligt de civilrättsliga, administrativa eller straffrättsliga bestämmelserna i Sverige. 

Det är förbjudet att utföra några åtgärder som riktar sig mot webbplatsens systemfunktionalitets säkerhet, stabilitet och hastighet. 

Ägaren har rätt att när som helst införa andra användarvillkor för webbplatsen, som träder i kraft när de nya reglerna publiceras på webbplatsen. Användningen av webbplatsen, inklusive all information som publiceras där, efter ändringar innebär att användaren godkänner alla webbplatsens regler. 

Reglerna på webbplatsen gäller inte andra fysiska/juridiska personers webbplatser. 

Förbli bekant med webbplatsens regler eftersom de kan ändras utan föregående varning. Om du har några frågor, vänligen använd vår e-post. 

Du kan kontakta oss genom att skriva till e-postadressen: info@creditsms.com eller använda kontaktformuläret.