Hjemmeside / Personvern

Personvern

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi, CreditSMS, samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger når du besøker vår nettside Creditsms.co eller bruker våre tjenester. Ved å bruke vår nettside eller tjenester, samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i henhold til denne erklæringen. Hvis du ikke samtykker, kan du endre innstillingene i nettleseren din eller slutte å bruke vår nettside eller tjenester.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson, direkte eller indirekte. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, IP-adresse eller annen informasjon som kan knyttes til deg.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker vår nettside, registrerer deg som bruker, bestiller eller bruker våre tjenester, kontakter oss eller gir oss tilbakemelding. Vi samler inn følgende typer personopplysninger om deg:

 • Kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Teknisk informasjon, som IP-adresse, enhetstype, nettleser og operativsystem.
 • Bruksinformasjon, som informasjon om hvordan du bruker vår nettside og tjenester, inkludert gjennom cookies og andre sporingsteknologier.
 • Markedsføringsinformasjon, som dine preferanser for å motta markedsføringsmateriell fra oss eller tredjeparter.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, for eksempel:

 • For å overholde våre juridiske forpliktelser, som å forebygge hvitvasking av penger og svindel.
 • For å ivareta våre legitime interesser, som å forbedre vår nettside og tjenester, analysere din bruk av dem og tilby deg relevant markedsføring.
 • For å innhente ditt samtykke når det er nødvendig, for eksempel for å sende deg nyhetsbrev eller andre markedsføringsmeldinger.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som hjelper oss med å levere våre tjenester til deg eller utføre andre oppgaver på våre vegne. Disse kan være for eksempel:

 • Samarbeidspartnere eller agenter som formidler våre tjenester til deg eller mottar dem fra deg.
 • Offentlige myndigheter eller andre instanser som vi er pålagt å dele informasjon med i henhold til lov.

Vi sørger for at alle tredjeparter som vi deler dine personopplysninger med respekterer ditt personvern og behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler.

Hvordan beskytter vi personopplysninger?

Vi tar din sikkerhet på alvor og iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, leverandørene og samarbeidspartnerne som har et legitimt behov for å kjenne til dem. Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som de ble samlet inn for, eller så lenge det er påkrevd av lov.

Hvilke rettigheter har du over dine personopplysninger?

Du har visse rettigheter over dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler, for eksempel:

 • Retten til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem.
 • Retten til å be om korrigering av eventuelle feil eller mangler i dine personopplysninger.
 • Retten til å be om sletting av dine personopplysninger, dersom det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare dem.
 • Retten til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, dersom du mener at de er uriktige, ulovlige eller ikke lenger relevante.
 • Retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, dersom du mener at vi ikke har et gyldig grunnlag for det.
 • Retten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, dersom du har gitt det tidligere.
 • Retten til å be om overføring av dine personopplysninger til deg selv eller en annen part, dersom det er teknisk mulig.
 • Retten til å klage til en tilsynsmyndighet, dersom du mener at vi ikke overholder våre forpliktelser overfor deg.