Geld lenen kost geld
Startpagina / Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Welkom bij Creditsms.com. Deze gebruikersovereenkomst regelt de toegang tot en het gebruik van onze website en diensten. Door het gebruik van Creditsms.com, stemt u in met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door voordat u onze diensten gebruikt. 

Gebruik van onze Diensten  

U mag onze diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de wet en met de ethische richtlijnen die in deze overeenkomst zijn vastgesteld. Het is verboden om de diensten van Creditsms.com te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. 

Registratie en Accountbeheer  

Voor toegang tot bepaalde functies van onze website moet u zich mogelijk registreren en een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw accountgegevens en wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk te informeren over elk ongeautoriseerd gebruik van uw account. 

Privacybeleid  

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst, beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met dit beleid. 

Inhoud en Eigendomsrechten  

De inhoud op Creditsms.com, inclusief tekst, grafische afbeeldingen en logo's, is eigendom van of in licentie gegeven aan Creditsms.com en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inhoud kopiëren, wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 

Beperking van Aansprakelijkheid  

Creditsms.com is niet verantwoordelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. Onze aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot het maximum dat door de wet is toegestaan. 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst  

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruikersovereenkomst op elk moment te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen op onze website publiceren en, indien mogelijk, u hiervan op de hoogte stellen. 

Beëindiging  

Creditsms.com kan uw toegang tot alle of een deel van de diensten zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. 

Geschillenbeslechting  

Geschillen gerelateerd aan uw gebruik van de Creditsms.com diensten zullen worden beslecht volgens het Nederlands recht. 

Door onze website te blijven gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruikersovereenkomst begrijpt en ermee instemt. Als u vragen heeft, neem dan contact op via onze klantenservice.