Koduleht / Kasutusleping

Kasutusleping

Veebileht www.creditsms.com (edaspidi "Veebileht") kuulub ja seda haldab "Creditsms". "Creditsms" jätab endale õiguse igal ajal muuta, täiendada või kohandada veebilehel esitatud teavet, kasutustingimusi, selle visuaalset esitust või sisu. Samuti on "Creditsms" õigus igal ajal piirata vaba juurdepääsu veebilehele. 

Kasutaja - füüsiline isik, kes külastab veebilehte internetis (www.creditsms.com). 

Veebilehte külastades nõustub kasutaja küpsiste, privaatsus- ja kasutustingimustega. Eeldatakse, et kasutaja on nende tingimustega tutvunud ja neid aktsepteerinud. 

Lõpetage veebilehe kasutamine, kui teil on vastuväiteid tingimustele või te ei aktsepteeri nende sisu, sealhulgas autoriõigusi puudutavaid viiteid. Veebilehe kasutamisest tulenevaid vaidlusi lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 

Veebilehe sisu on informatiivse iseloomuga. Veebisaidil esitatud teave ei sisalda ega tohiks käsitleda kui konkreetset pakkumist või toodet või teenust. 

Veebilehel kogutakse teavet erinevate juriidiliste isikute pakutavate teenuste kohta. Küsimustele, mis tekivad veebilehte külastades (näiteks viivitustega maksete, tasumata arvete, vastutustundliku laenamise poliitika, aastaintressi määra, uuendamispoliitika, kontaktandmete kohta jms), saab vastused konkreetsete teenusepakkujate veebilehtedel. 

Veebilehel esitatud teave ja funktsioonid  

ei taga ega võta vastutust võimalike vigade eest, mida kasutaja võib teha, ega vastuta veebilehel esitatud teabe sobivuse eest iga kasutaja jaoks. 

Esitatud teave peetakse informatiivseks ja "Creditsms" ei vastuta otsuste eest, mida veebilehe kasutajad võivad teha või toimingute eest, mida nad veebilehte kasutades teevad. 

Veebilehel esitatud teavet ei kontrollita eraldi, see põhineb usaldusväärsetel allikatel. 

Omanikul on õigus  

paigutada veebilehele linke teiste füüsiliste või juriidiliste isikute kuuluvatele või hallatavatele veebilehtedele. Sellisel juhul võib veebileht sisaldada kolmandate osapoolte linke, sealhulgas juurdepääsu kolmandate osapoolte veebilehtedele ning teavet kolmandate osapoolte toodete või teenuste kohta. Omanik ei võta vastutust kolmandate osapoolte veebilehtede sisu eest, sealhulgas nende poolt pakutavate toodete või teenuste sisu eest, ega tee nende sisu kohta kontrolli. Veebileht ei vastuta teiste veebilehtede turvalisuse eest. Peate teadma, et turvalisus nendel lehtedel võib erineda. 

Veebilehe omanik ei võta vastutust  

kahjude (otsesed, kaudsed või juhuslikud) või kahjustuste (otsesed, kaudsed) eest, mis tulenevad veebilehe kasutamisest, ega võta vastutust veebilehe kättesaadavuse eest internetis. 

Veebilehel esitatud taotlusvormides sisestatud teavet ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid. 

Veebilehel olevat teavet saab vaadata ja printida ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. 

Veebilehel esitatud logod, kaubamärgid ja muud autoriõigustega kaitstud tööd on autoriõiguse materjal, mida kaitsevad Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid. Need autoriõiguse materjalid on omaniku või teiste füüsiliste/juriidiliste isikute omand. 

Keegi teine peale „Creditsms” ei oma õigust muuta, muuta teavet, mis asub sellel Veebilehel. Mis tahes veebilehel esineva materjali avaldamine või muul viisil kasutamine ilma „Creditsms” eelneva nõusolekuta on keelatud. Autorsuse rikkumise korral võidakse rikkujat vastavalt rikkumise olemusele või tagajärgedele Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud tsiviil-, haldus- või kriminaalvastutusele võtta. 

Keelatud on teha mis tahes toiminguid, mis võiksid ohustada veebilehe süsteemi funktsionaalsust, stabiilsust või kiirust. 

Omanikul on õigus igal ajal kehtestada muid veebilehe kasutamise tingimusi, mis jõustuvad kohe, kui need on veebilehel avaldatud. Veebilehe, sealhulgas kogu seal avaldatud teabe kasutamine pärast muudatusi tähendab, et kasutaja nõustub kõigi veebilehe tingimustega. 

Veebilehe eeskirjad ei kehti teiste füüsiliste/juriidiliste isikute veebilehtede suhtes. 

Tutvuge regulaarselt veebilehe tingimustega, kuna need võivad muutuda ilma eelneva teatamiseta. Kui teil on küsimusi, palun kasutage meie e-posti aadressi. 

Võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@creditsms.com või kasutades kontaktivormi.