Գլխավոր էջ / Օգտագործման կանոններ

Օգտագործման կանոններ

Ընդհանուր տեղեկություն Creditsms.com կայքը (այսուհետ՝ "Կայք") վարվում է "Creditsms" ընկերության (այսուհետ՝ "Կայքի տեր") կողմից: Կայքի տերը պահպանում է իրավունքը առանց նախազգուշացման փոփոխել, լրացնել կամ հանել կայքի տվյալները և կանոնները: 

Այցելուները, անհատները, որոնք բացում են և կիրառում են կայքը, պետք է համաձայնեն կայքի Cookies-ի, գաղտնիության և կիրառման կանոններին: Նրանք կատարում են դա իրավիճակի ճանաչմամբ և համաձայնելով դրանցով: 

Կայքի այցելության և կիրառման կանոնները արդյոք հաստատում են որոշումները, որոնք հաստատում են կայքը բացող այցելության միջոցով: Կայքի այցելության կանոնները պետք է ճանաչվեն և համաձայնվեն: 

Կայքը առաջարկում է տվյալների և կանոնների վարագույնը, հանձնաժողովը մշտապես պահպանում է տվյալների և կանոնների համարումները։ Կայքը ապահովում է այցելության և անհատականության տեղեկությունը։ 

Կայքում հայտնված գները նշված են միայն տեղեկատվական նպատակով, եթե հատուկ չի նշված այլ տեղեկություն։ Խնդրում ենք ստուգել գները նախքան որևէ կոնկրետ գործարքի կատարումը՝ համապատասխան ծառայությունների մատակարարի կայքում։ 

Կայքի տերը ունի իրավունք կայքում տեղադրել հղումներ այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց կամ կառույցների համալիրվածքների վեբկայքերի, ներառյալ հասանելիություն երրորդ կողմի կայքերին: Սա ներառում է նաև համատեղելու տեղեկություն հենց այդ երրորդ կողմերից ապրանքների և ծառայությունների մասին։ Կայքի տերը չի ապահովագրում այդ կայքերի կամ առաջարկված ապրանքների կարգավորումը կամ դրանց հարմարենության վստահելը: Կայքը չի ապահովագրում երրորդ կողմերի կայքերի ապահովությունը, և պետք է իմանալ, որ այդ կայքերի ապահովությունը կարող է տարբերվել այս կայքից։ Կայքի տերը չի կրում որևէ պատասխանատվություն կայքի աշխատանքի հարթակի անվտանգության և կայունության համար։ 

Կայքի տերը չի կրում որևէ պատասխանատվություն հայցի վերաբերյալ վնասների (անմիջական, անմիջական կամ պատահական) կամ կայքի կիրառման պատճառով ստացված վնասների (անմիջական, անմիջական) համար: Նաև չի կրում պատասխանատվություն կայքի կայունության և հասանելիության համար առցանցում: 

Կայքում լրացված դիմումների ձևաթղթերում ներմուծված տվյալները չեն բացահայտվում երրորդ անձանց, եթե դա չպահանջվի գործող օրենքներով։ 

Կայքում հայտնված տվյալները կարող են դիտվել և տպագրվել միայն անհատական, ոչ արտոնագիր կարիքներով։ 

Կայքում արտադրված լոգոները, ապրանքանիշերը և այլ հեղինակային աշխատանքները պաշտպանված են հեղինակային իրավունքներով, որը պաշտպանվում է Լատվիայի բաշխված նորմատիվ ակտերով։ Այս հեղինակային նյութերն ունեն տերերը, որոնք կարող են լինել տվյալ կայքի տերը կամ այլ ֆիզիկական/իրավաբարական անձանց։ 

Կայքի «Creditsms» համար չեն տրամադրվում կայքի տվյալները փոխելու կամ վերաձևելու իրավունքները։ Օգտագործելու ու հրապարակելու արգելվում է առանց կայքի «Creditsms» նախատեսված թույլտվությունը։ Եթե չհետևել այս կանոններին, հետևանքը կլինի անձինքի հարցերում հանրային առանցքով և պարտավորվածության կանխատեսված իրավական, ադմինիստրատիվ կամ քրեական հարցումներում։ 

Կայքում արգելված է կատարել որևէ գործունեություն, որը վտանգելու է կայքի համակարգի անվտանգությունը, ստաբիլությունը կամ արագությունը։ 

Կայքի տերը ունի իրավունք կիրառել նոր կայքի օգտագործման կարգեր, որոնք սկսում են գործել այն պահից, երբ նոր կանոնները կայքում տպագրվել են։ Կայքում տեղադրված որևէ տեղեկության օգտագործությունը նոր կանոններից հետո, նշանակում է, որ օգտագործողը համաձայնել է կայքի բոլոր կանոններին։ 

Կայքի կանոնները չեն կիրառվում այլ ֆիզիկական կամ իրավական անձանց համար։ 

Կարդացեք կայքի կանոնները հաճախ, քանի որ դրանք կարող են փոփոխվել առանց նախազգուշացումների։ Եթե ունեք հարցեր, ակտիվորեն կիրառեք մեր էլեկտրոնային փոստը։ 

Կարող եք կապվել մեզ հետ՝ գրելով info@creditsms.com էլեկտրոնային հասցեին կամ օգտվելով կոնտակտային ֆորմայից։